Comenius Project

ZŠ Ústí nad Labem
Stříbrnická 3031/4
Ústí nad Labem
40011
Czech Republic
+420 47 277 26 22

sevcovicj@zsstribrnicka.cz

Annual Reports

Czech    Polish    Spanish

Každá zúčastněná partnerská škola představila vlastní školní tým, který se podílí na celém společném projektu. Úvodní prezentace proběhly ve formě krátkých videozáznamů, textů v anglickém jazyce a fotografií.
Naše škola vytvořila webové stránky projektu a stala se garantem zveřejňování všech výstupů v elektronické podobě po celou dobu trvání projektu. Dále se školy zapojily ve společném eTwinningovém prostředí do práce na jednotlivých částech projektu. Žáci z jednotlivých škol začali spolu vzájemně komunikovat prostřednictvím elektronické komunikace. Oproti původnímu plánu byla založena i společná skupina na sociální síti Facebook.
První společná úvodní schůzka proběhla ve dnech 25. 11. 2011 - 27. 11. 2011 ve škole v Bojszowy (Polsko), kde došlo k dohodě na nezbytných změnách v programu a časovém harmonogramu jednotlivých setkání z důvodu neschválení poskytnutí grantu u třech dalších původně plánovaných škol. Rovněž byly stanoveny termíny pro splnění jednotlivých společných aktivit a výstupů. Na úvodním jednání byly představeny zúčastněné partnerské školy formou krátkých prezentací.
Každá partnerská škola vytvořila návrhy loga pro celý společný projekt "The Great Wonders of Europe". Mezi žáky jednotlivých škol proběhlo elektronické hlasování o konečné podobě loga celého projektu. Do konce měsíce února 2011 byla rovněž vyhlášena výtvarná soutěž pod názvem "Historická místa našeho regionu" a následně byly vybrané práce použity pro vytvoření kalendáře s historickými zajímavými místy v okolí dané školy.
Na druhé setkání ve dnech 17. 3. 2011 - 20. 3. 2011 ve škole v Bojszowy (Polsko) se vypravilo 12 žáků a 2 učitelé z naší školy, kteří se zúčastnili aktivit zaměřených na rozdílné a společné kulturní zvyklosti v jednotlivých evropských zemích. Probíhala společná ochutnávka typických národních jídel, společné sportovní a vědomostní aktivity.
Na třetí naplánované setkání ve škole v Rivas Vaciamadrid (Španělsko) ve dnech 12. 5. 2011 - 16. 5. 2011 se vydali 4 učitelé z naší školy, kteří se zúčastnili společného zhodnocení dosavadního průběhu projektu. Proběhla společná diskuse nad průběhem celého projektu a upřesnila se spolupráce ve druhém roce projektu. Ve španělské škole jsme se společně zapojili do projektového dne zaměřeného na kulturní tradice a zvyky v oblasti Rivas Vaciamadrid.
V současné době probíhá shromažďování podkladů pro vytvoření materiálů turistického a kulturního charakteru pro okolí jednotlivých zúčastněných škol. Vytváříme portfolio regionů všech partnerských škol a pracujeme na tvorbě krátkých videozáznamů ze dne otevřených dveří na partnerských školách. Společně připravujeme program další partnerské schůzky v Ústí nad Labem, která je řádně naplánovaná na dny 20. 10. 2011 - 23. 10. 2011.
Na společné webové stránce celého projektu jsou průběžně prezentovány a aktualizovány všechny aktivity a výstupy z partnerských škol a z jednotlivých setkání.

Spanish

General points


A regular communication was established via email, the etwinning web page and telephone between the coordinators and the project members.
Monthly meetings were held with all participating staff and current.
In these meetings it was decided by vote, how to progress with each part of the project: how to work with the children, what contribution could be made and from during which school subjects.
Photos and videos have been made to document the progress of the project in school.

September – November 2010
Logo

It was agreed that we would design logos in the following way:

First Project Meeting in Poland
The school project coordinator and two participating staff members went to Bierun in Poland as part of the first project meeting.A plan was agreed about how each partner would carry out the project.
A presentation showing each school was made by each partner and small gifts were exchanged giving a firsthand impression of the different cultures.Day trips were arranged in order to familiarize the visiting staff with the area and the monuments there.A reception was arranged with a representative of the mayor of the town to officially start the project.

December – March 2011
A number of popular monuments and tourist spots were listed. From this list staff chose one monument per class and then owing to a higher number of classes than monuments, the remaining monuments were divided between the different stages of education. It was decided that we would make large scale posters and then take photos of them to scan into the calendar. The large scale posters were then displayed along with the other Comenius project work in the school hall. Copies of the calendar would be printed and presented to the partner schools, classes involved and local dignitaries.A copy was sent to the President of the Madrid Autonomous Community and a letter of thanks was received by the school.

Recipe Book
A list of traditional recipes was made in the monthly meeting and each participating year group chose a recipe to elaborate for the recipe book.
It was decided that the younger children would produce class recipes and that the older children would produce individual works and the best example were then chosen by each level.
The recipe books were printed and bound.

Second Project Meeting in Poland – March 2011
Four members of staff attended the second project meeting in Bierun, Poland.Polish families hosted Czech children in an exchange.Copies of the calendars from each country were exchanged, as were recipe books.Typical foods were also taken for the project members to prepare some of the recipes from the books.Day trips were also arranged so that all students could get to know the local area, visiting some of the monuments being studied.

Third Project Meeting in Spain – May 2011
CEIP Hans Christian Andersen received the staff and students from Bierun, Poland and the staff from the Czech Republic.As we were unable to arrange accommodation with host families, the Polish party stayed in a youth hostel in Madrid, the Czech party in a Madrid hotel.Information and guidance was provided for visiting local monuments.Transport was provided for a visit to Rivas to meet the staff and students participating in the project.A reception was arranged for the visitors at the town hall with the mayor's representatives, where each visitor was provided with a memento of their visit.The visitors were then invited to participate in the school celebration of the San Isidro festival.
A meeting was held to discuss the progress of the project and the completion of the intermediate report.

Comenius Week
A video was entered in the Comenius Week video competition via the project's Facebook page.