Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
čtvrtek, 24 září 2020
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytisknout

Amnesty International u nás

"Jsem nezaměstnaná matka tří dětí", představuje se žák 7.A...

Díky zapojení do mezinárodního projektu „Stand up for your rights!" (Postav se za svá práva!) je nyní tématu lidských práv na naší škole věnována zvýšená pozornost. Se záměrem naplnění cílů tohoto projektu se již déle než měsíc scházejí vybraní žáci a žákyně v rámci kroužku Erasmus + klubu.

Minulý týden získaly děti možnost nahlédnout prostřednictvím 90 minutového intenzivního workshopu hlouběji a konkrétněji pod slupku pojmu "lidská práva". Navíc se seznámily s jedním z významných mezinárodních hnutí bojujících proti porušování lidských práv - Amnesty International (dále jen AI).

 AI1 AI3  AI2  AI4 

S úkoly workshopu, jako doplnit k různým číslům na tabuli milníky hnutí AI nebo se seznámit se skutečnými současnými případy porušování lidských práv, si žáci a žákyně hravě poradili.
Když však při jednom úkolu lektorky každému rozdaly malý lístek s krátkým popisem osoby, většina dětských tváří zvážněla. Všichni totiž měli v daný moment vstoupit do role postavy na lístku a stát se úplně někým jiným - americkým vojákem, který se navrátil z Afghánistánu, svobodnou matkou s nedokončeným základním vzděláním, důchodkyní, která žije sama se svou kočkou, nezaměstnaným romským otcem se čtyřmi dětmi, či makléřem, který dobře investoval. Uměli byste si představit, jak běžně žijí tito lidé? Jaké měli dětství? Kde bydlí? Co dělají po práci (pokud nějakou mají)? Na co myslí, než ulehnou ke spánku? Jaké jsou jejich životní cíle?

Lektorky pokládaly dětem podobné otázky týkající se života jejich postavy. S každou odpovědí "ano" se žáci a žákyně v prostoru třídy pohybovaly dopředu a s každou odpovědí "ne" zůstávaly na místě. Konečné nerovnoměrné rozmístění postav po celém prostoru třídy a následná diskuze názorně umožnily dětem uvědomit si, že ve společnosti i ve světě nemají všichni rovné životní šance a některým je potřeba pomoci, aby se mohli pohnout z místa.

Věřím, že většina zúčastnivších se sedmáků se po této zkušenosti bude dívat na osudy lidí kolem jinýma očima a že pochopí smysl toho, "proč se v té škole o těch lidských právech vlastně učíme".