Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pátek, 18 září 2020
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytisknout

5. výměna (ČR)

Setkání v Česku uzavírá projekt „Stand up for your rights“

2017 10 Erasmus CR"Do šestice všeho dobrého" nebo "Poslední a nejlepší" - tak by se dal charakterizovat týdenní výměnný studijní pobyt v rámci dvouletého projektu Erasmus+ „Stand up for your rights“, který se uskutečnil na ZŠ Stříbrnická začátkem dubna tohoto roku. Česko se po Francii, Polsku, Španělsku a Finsku stalo posledním cílem čtyř týmů z výše jmenovaných zemí. Všichni vyučující a většina dětí se již znala z dřívějších setkání nebo po předchozí komunikaci přes facebook, a proto proběhlo nedělní uvítání cestovatelů v Ústí nad Labem s nadšením a bez ostychu.

Pondělní dopoledne jsme strávili ve škole. Kromě budovy školy samotné jsme našim partnerům představili jeden ze styčných bodů projektu, e-knihu o vývoji lidských práv v českých zemích. Ve spojení se zábavným žákovským filmem o žákyni, která se díky stroji času a své vyučující vrátila do minulosti, bylo zajištěno, že si nejen děti z partnerských škol, ale i naše děti o českých dějinách leccos zajímavého zapamatují.

Zatímco žactvo "pobíhalo" po škole a vyplňovalo soutěžní kvíz, mohli vyučující nahlédnout do hodin. Obdivovali se kreativitě českých učitelek, jejich nástěnkám a výzdobě školy. Zaujala je zároveň Osa vývoje lidských práv, kterou přes desetimetrovou zeď vytvořily děti z Erasmus klubu.

Celý den se nakonec jevil pro žákyně a žáky jako soutěžní. Odpoledne všem šlo o úlovek nejlepší týmové fotografie na různá témata související s významnými budovami, kulturou nebo dějinami Ústí nad Labem. V podvečer se všichni snažili při bowlingu shodit co největší počet kuželek.

V úterý jsme pokračovali v naší pomyslné cestě za lidskými právy do města Terezín. Navštívili jsme zde Malou pevnost i muzeum kreseb a nápisů židovských obyvatel na půdě jednoho z domů bývalého ghetta. Přestože celý den poprchávalo, užili jsme si odpoledne nádherný výhled z litoměřické věže Kalich. Večer nesměl na programu chybět, českými dětmi tak oblíbený, Laser tag. Červené a rozesmáté tváře našich hostů vycházejících z arény ukazovaly, že i oni si užili spoustu zábavy.

Stěžejním dnem týdne byla středa. V pronajatém sále DDM odehráli žáci a žákyně Erasmus+ klubu v angličtině dvě představení formou tzv. Fórum divadla. Obě představení se týkala porušování lidských práv - diskriminace na základě pohlaví. Jak se cítí Vojta, když ve škole učitelka nadržuje dívkám? A jaké to je, když se Adéliny sny o florbalu setkají s jinými představami rodičů o dívčím hobby? Jejich příběhy sehrály naše děti na jedničku.

Po každém z představení následovaly aktivity, do kterých se zapojili i zahraniční hosté v roli publika. Společně s našimi dětmi o problému diskutovali, vyprávěli o svých vlastních zkušenostech a nakonec zkusili v krátké scénce příběh sami změnit.

Po představení nás čekala návštěva a prohlídka Krajského úřadu a volné odpoledne.

Konec týdne patřil turistice v přírodě i ve městě. Ve čtvrtek jsme navštívili Tiské stěny a v pátek na nás čekala prohlídka Prahy, odkud ostatní týmy vyrážely zpět domů.

Je potřeba také zmínit čtvrteční příjemnou závěrečnou večeři s rodiči, na které byly předány ceny za různé soutěže, promítaly se fotky a videa a projekt byl oficiálně ukončen. Zatímco se dospělí odjeli bavit do města, ve škole ještě pokračovala dětská diskotéka.

Páteční prohlídku Prahy vedli samotné žákyně a žáci naší školy. Zakončili jsme ji tvorbou společného graffiti na Zeď Johna Lennona, které sestávalo z otisků dlaní všech zúčastněných. Zanechali jsme tak na zdi nejen odkaz na logo našeho projektu, ale symbolicky i myšlenku, která nás všechny v tomto projektu spojila - Postav se za svá práva.

Děkujeme vedení školy, ostatním vyučujícím a ochotným rodičům za podporu, díky které se nám po tyto dva roky práce snad podařilo do dětí zasít semínko zájmu o svět kolem sebe a o vztahy v něm. Všichni si odnášíme mnoho zkušeností a zážitků, které ovlivní naše budoucí životy. Všem členům a členkám Erasmus+ klubu patří velké uznání a stejně tak i týmu vedoucích tří učitelek.

Přestože bylo toto setkání v rámci projektu posledním, aktivity Erasmus+ klubu budou pokračovat až do konce školního roku 2017. V plánu jsou ještě dvě představení v češtině a další školní tvořivé projekty.

Hana Coubalová
ZŠ Stříbrnická


Fotografie z posledního setkání projektu najdete zde...

Zde si můžete prohlédnout naší E-knihu...