Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pátek, 18 září 2020
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

Články

Vytisknout

Šablony 2 Stříbrnická

  • název operačního/dotačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • název a číslo prioritní osy: Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony)
  • Název projektu:  „Šablony 2 Stříbrnická“

      cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

  • Personální podpora v ZŠ a ŠD, podpora volnočasových aktivit žáků, projektové dny ve škole i mimo školu, další vzdělávání PP, karierní poradenství žákům a nadaným žákům, podpora využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

SABLONA2 ZLEPSENI KVALITY