Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pátek, 18 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Dokumenty ke stažení

Novinka-nadpis

Veškeré dokumenty můžete vyplnit nově přímo v počítači

(Nejprve si ho stáhněte, při vyplňování v okně prohlížeče nemusí sedět řádky)

 

   
A. Školní dokumenty
     
  1.   Žádost o přijetí žáka do základní školy
  2.   Souhlas s plněním školní docházky
  3.   Odklad školní docházky  (dítě ještě není žákem školy)
  4.   Dodatečný odklad  (dítě již navštěvuje 1. ročník)
5.   Krátkodobé písemné omlouvání žáka školy
  6.   Uvolnění na dobu delší než dva dny
   
  7.   Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
  8.   Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na vzdělávacích činnostech školy  
  9.   Prohlášení rodičů - plavání
     
10.   Žádost o prominutí příspěvku na školní poplatky
11.   Přihláška do kroužku
12.   Přihláška na doučování
13.   Prohlášení o bezinfekčnosti

 

B. Likvidace pojistných událostí

    1.    Čestné Prohlášení
    2.  Nárok.dopis - odcizení věcí
    3.  Nárok. dopis - úraz
    4.  Souhlas se zpracováním osobních údajů
    5.  Hodnocení bolestného
    6.  
 !!!  Postup při hlášení pojistných událostí

 

C. Dokumenty školy

 1. Školní řád
 2. Přestupkový řád
 3. ICT plán školy
 4. Preventivní program školy
 5. Výroční zpráva školy (rozbor hospodaření, úspěchy žáků, hodnocení prevent. programu); Výroční zpráva (poskytování info podle zákona 106/1999)
 6. ŠVP Stříbrnická
 7. ŠVP - školní družina
 8. Dlouhodobé vize a cíle školy
 9. Krizový plán školy

D. Výchovné poradenství

 1. Přijímací řízení na SŠ
 2. Specifické vzdělávací potřeby
 3. Žádost o vypracování IVP
 4. Generální souhlas rodičů s činností psychologa a spec. pedagoga na ZŠ Stříbrnická

 

E. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb .

F. Ostatní

 1. Informace k výskytu dětské vši v dětských kolektivech - Veš dětská (zavšivení)
 2. Dodatek ke směrnici o Poskytování úplaty v zájmových útvarech
 3. Dodatek ke směrnici o poskytování úplaty ve školní družině
 4. Návrh rozpočtu p.o. na rok 2020
 5. Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2021-2022
 6. Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2019
 7. Zpráva ČŠI 

      8. Potřeby pro žáky 1.ročníků

 G. GDPR

 1. Informační memorandum ZŠ Stříbrnická

 

Další dokumenty ke stažení (vztahující se k družině Nebo jídelně) najdete v příslušné sekcí v nabídce.