Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
čtvrtek, 16 srpen 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytisknout

Zaměstnanci a třídnictví

 

Vedení školy
Ředitel školy:    Mgr. Michal Ševcovic
Statutár. zástupce ředitele:    Mgr. Petr Heide
Zástupkyně ředitele :   Mgr. Hana Hellerová
Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Müllnerová
Metodik prevence: Mgr. Alexandra Zalabáková
Metodik ICT: Mgr. Martin Lukaščík, Mgr. Petr Heide, Mgr. Michal Ševcovic, Alena Přenosilová
Speciální pedagožka: Mgr. Lenka Krejčová
Koordinátor EVVO:  Hana Coubalová 
 Externí psycholožka : Mgr. Eliška Bartošová 
   

 

Třídní učitelé 
I.A   Mgr. Eva Hemrová   VI.A    Ing.Bc. Magdalena Masfeld Kašová
I.B Mgr. Dagmar Zárubová VI.B Mgr. Kamila Křížová
I.C Mgr. Martina Petýrková VI.C Bc. Radek Hofman
I.D Mgr. Zdeňka Kuželová VII.A Mgr. Martina Šrejberová
II.A Mgr. Iveta Cajthamlová VII.B Mgr. Milan Adámek
II.B Mgr. Ivana Dobešová VII.C Mgr. Jitka Brichtová
II.C Mgr. Jarmila Kindlová VIII.A Mgr. Pavlína Pyšná
III.A Mgr. Adéla Dytrtová VIII.B    Mgr. Jaroslav Šindler
III.B   Mgr. Petra Novotná VIII.C Mgr. Věra Procházková
III.C Mgr. Lenka Čepeláková IX.A Mgr. Lenka Gruberová
IV.A Mgr. Lucie Zíková IX.B Mgr. Radka Heide Gruzovská
IV.B Mgr. Petra Vejlupková IX.C  Mgr. Alexandra Zalabáková
IV.C Mgr. Lenka Krejčová    
IV.D Mgr. Lenka Kasperová    
V.A Mgr. Jaroslava Müllnerová

Emailový kontakt na jednotlivé vyučující najdete v menu

pod položkou KONTAKT      

V.B Mgr. Soňa Gerychová
V.C Mgr. Monika Churavá                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní učitelé

Mgr. Žaneta Šímová, Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Jaroslava Štofiková, Mgr. Oldřich Ježek, Mgr. Alena Jehličková, Mgr. Klára Šťastná, Hana Coubalová,  Bc. Tereza Ševcovicová,  Mgr. Tereza Šumpíková, Alena Přenosilová (asistent pedagoga), Karel Vobora (asistent pedagoga)

 

Školní družina

Vedoucí ŠD:               Ivana Polášková

Vychovatelky:            Alena Malá, Jindra Svobodová, Lenka Žemličková, Jitka Boušková, Bc. Marcela Michalková, Bc. Zuzana                                       Ciglerová

Školní asistentky:      

Mgr. Klára Šťastná, Karin Kubálková, DiS.,  Bc. Petra Auerveková, Bc. Tereza Ševcovicová, Jitka Boušková, Markéta Čečrlová, Kateřina Umanová, Bc. Lucie Gottliebová, Bc. Lucie Štíchová, Alena Přenosilová, Hana Coubalová

Administrativa

Personalistka:             Radka Tíkalová

Ekonomka:                 Eva Kubištová

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ:                 Soňa Marková

Kuchařky:                   Romana Sýkorová, Blanka Prachařová, Markéta Zelenková, Šárka Válová, Monika Jurčíková,                                                        Dana Zimermanová

Údržba, úklid

Školník:                       Václav Hrubec, Luboš Jehlička (domovník)

Údržbář bazénu:           Pavel Špic

Uklizečky:                    Alena Michelová, Jitka Strnadová, Jana Beseová, Jitka Kittnerová, Kamila Hermanová,                                                               Alena Marková