Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
čtvrtek, 16 srpen 2018
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Školní kroužky

Nabídka školních kroužků na rok 2017-2018

  Název kroužku     pro               vedoucí kroužku     počet h./týdně    učebna    den v týdnu    čas konání
  1  Výtvarné experimentování         Bc. A. Štichová     kuchyňka pondělí 14:00-15:30 
  2 Plavání 1.st. (nedružin. děti)  Mgr. M. Petýrková, Mgr. J.Kindlová  2 bazén úterý 13:45-15:15
  3 Dramatický kroužek   2. - 7. ročník Mgr. Hellerová, Čepeláková    2 4.C úterý 13:15-15:00
  4 Flétna (pokročilí) Mgr. Věra Procházková 1 8.C   úterý 13:15-14:00
  5 Keramika 3. - 5. ročník Mgr. S. Gerychová 2 dílna úterý 14:00-15:30
  6 Volejbal    1.st. (začátečníci) Mgr. Vacurová 2 TV-levá středa 13:45-15:15
  7  Karaoke Mgr. L. Zíková 2 4.A středa 14:00-15:30
  8 Cvičení ČJ 9.BC Mgr. V. Procházková 1 8.C středa 14:00-14:45
  9 Školní časopis 6. - 9.r. Mgr. J.Šindler, Mgr. M. Lukaščík 1 PC II středa 14:00-14:45
10 Informatika 7. - 9.r. Mgr. M. Adámek 1 PC I středa 14:00-14:45
11 Florbal 2. - 6.r. Bc. R. Hofman 1 TV-pravá středa 14:00-14:45
12 Atletika 4. - 6.r. (pokročilí) Mgr. P. Pyšná 2 TV-levá středa 14:00-15:30
13 Cvičení ČJ 9.A Mgr. H. Hellerová 1 9.A středa 14:00-14:45
14 Stolní tenis 2. - 9.r.  Bc. R. Hofman 1 chodba čtvrtek 14:00-14:45
15 Výtvarné experimentování   Bc. A. Štichová 2 kuchyňka čtvrtek 14:00-15:30
16 Stolní hry 3. - 9.r. (nedruž.) Mgr. Dobešová, Mgr. Kindlová 2 2.B čtvrtek 13:20-14:50
17 Volejbal 1.st. (15 dětí) Mgr. Vacurová 2 TV-pravá čtvrtek 13:45-15:15
18 PC grafika 2.st. Mgr. M. Adámek 1 PC II čtvrtek 14:00-14:45
19 Plavání pro pokročilé Mgr. A. Novotný 2 bazén čtvrtek 14:00-15:30
20 Gymnastika 1. - 4.r.  Mgr. Brichtová 1 TV-pravá pátek 13:45-14:30
21 Gymnastika 5. - 9.r. Mgr. Brichtová 1 TV-pravá pátek 14:30-15:15

Poplatek za kroužky : 

 • poplatek činí 850,-- Kč / pololetí (za libovolný počet kroužků na období 11.9.2017-31.1.2018)
 • poplatek se bude strhávat z e-pokladny po dodání seznamů vedoucím kroužku

Ostatní informace: 

 • přihlášky na kroužek budou k dispozici u vedoucího kroužku, případně třídního učitele, odevzdávat se budou vedoucím daného kroužku
 • kroužek bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí kroužku s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
 • vedoucí kroužku si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí, apod.)
 • vedoucí kroužku je povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí kroužku
 • další změny v nabídce jsou možné v průběhu školního kroužku
 • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného kroužku

V Ústí nad Labem, dne 7.9.2017