Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pátek, 18 září 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Školní kroužky

Nabídka školních kroužků organizovaných školou na rok 2020-2021 (I.pololetí)

Školní kroužky pro 1.pololetí nebudou vypsány.

  Název kroužku     pro               vedoucí kroužku     počet h./týdně    učebna    den v týdnu    čas konání
  1          13:10-13:55
  2       13:00-13:45
  3              13:15-14:45
          13:45-15:15
  5         13:45-14:30
  6           14:00-15:30
  7            13:05-13:50
  8           15:30-17:00
  9         14:00-14:45
10           14:00-14:45
11           14:00-14:45
12           14:00-14:45
13           14:00-14:45
14           14:00-14:45
15           14:00-14:45
16           14:00-14:45
17             16:00-17:30

 

Poplatek za kroužky : 

 • poplatek činí 1 000,-- Kč / pololetí (za libovolný počet kroužků)

Ostatní informace: 

 • Seznam kroužků může být v průběhu I.pololetí aktualizován
 • kroužek bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí kroužku s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
 • vedoucí kroužku si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí, apod.)
 • vedoucí kroužku je povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí kroužku
 • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného kroužku
 • v případě nejasností je možné se obrátit přímo na statutárního zástupce ředitele (Mgr. Petr Heide)

 

V Ústí nad Labem, dne 26.8.2020