Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
čtvrtek, 16 srpen 2018
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Doučování

Doučování organizované školou - šk. rok 2017-2018 (1.pol.)

  název doučování    vedoucí kroužku   hod./týdně   učebna    den v týdnu    čas
  1   Doučování 1.C Mgr. Petýrková 1 1.C pondělí 12:00-12:45
  2 Doučování 1.D (od listopadu) Mgr. Kuželová 1 1.D pondělí 12:15-13:00
  3 Doučování 2.C Mgr. Kindlová 1 2.C pondělí 13:00-13:45
  4 Speciálně pedagogická péče (5.A) Mgr. Vacurová 1 4.C pondělí 13:00-13:45
  5  Speciálně pedagogická péče (5.AB) Mgr. Krejčová 1 5.C pondělí 13:00-13:45
  6 Doučování 5.B Mgr. Gerychová 1 5.B pondělí 13:00-13:45
  7

Doučování M (3.r.)

Mgr. Čepeláková 1 3.C pondělí 13:15-14:00
  8 Doučování 1.A Mgr. Hemrová 1 1.A úterý 11:55-12:40
  9 Doučování 2.A Mgr. Cajthamlová 1 2.A úterý 12:00-12:45
10  Doučování ČJ pro cizince (1.st.) Mgr. Gruberová 1 Kuch úterý 12:50-13:35
11 Doučování 2.B Mgr. Dobešová 1 2.B úterý 12:50-13:35
12 Doučování M, ČJ (5.C) Mgr. Churavá 1 5.C úterý 12:50-13:35
13 Doučování AJ (skupina p.uč.Pyšné)    Mgr. Pyšná 2 6.-8.r. úterý 13:00-13:45, 14:00-14:45
14

Doučování M, 5.C

Mgr. Gruzovská 1 CH, F úterý 13:00-13:45
15 Doučování M, ČJ - 4.A Mgr. Zíková 1 4.A úterý 13:15-14:00
16 Doučování Př - 2.st. Mgr. Adámek 1 9.A úterý 14:00-14:45
17 Doučování AJ - 5.-6.r. Mgr. Šímová 1 Jaz.uč. úterý 14:00-14:45
18 Doučování M - 6.-7.r. Mgr. Gruzovská 1 Ch, F úterý 14:00-14:45
19 Doučování M - 6.ročník Mgr. Křížová 1 6.B úterý 14:00-14:45
20 Doučování AJ - 6.r. Mgr. Štofiková, Bc. Auerveková    1 6.C úterý 14:00-14:45
21 Doučování ČJ - 6.A Mgr. Kuželová 1 6.A úterý 14:00-14:45
22 Doučování NJ - 6.-9.r. Mgr. Šrejberová 1 7.A úterý 14:00-14:45
23 Doučování 3.-5.r. Mgr. Gerychová 1 5.B středa 13:00-13:45
24 Doučování ČJ - 3.r. Mgr. Čepeláková 1 3.C středa 13:15-14:00
25  Speciálně pedagogická péče (5.A) Mgr. Krejčová 1 5.A středa ???
26 Doučování 9.C Mgr. Zalabáková 1 9.C středa 14:00-14:45
27 Doučování M - 6.A, 8.BC Ing. Bc. Masfeld Kašová    1 6.A středa 14:00-14:45
28 Doučování AJ - 5.-6.r. Mgr. Šímová 1 Jaz.uč. středa 14:00-14:45
29 Doučování 2.B Mgr. Dobešová 1 2.B čtvrtek 11:55-12:40
30 Doučování 5.B Mgr. Gruzovská 1 Kuch. čtvrtek

12:00-12:45

31  Doučování 3.A Mgr. Dytrtová 1 3.A čtvrtek 13:00-13:45
32 Doučování M, ČJ - 4.A Mgr. Zíková 1 4.A čtvrtek 13:15-14:00
33 Doučování M - 7.r. Mgr. Brichtová 1 7.C čtvrtek 14:00-14:45
34 Doučování ČJ - 7.-8.r. Mgr. Šindler 1 8.B čtvrtek 14:00-14:45
35 Doučování ČJ - 8.-9.r. Mgr. Gruzovská 1 9.B čtvrtek 14:00-14:45
36 Doučování M - 9.r. Mgr. Křížová 1 6.B čtvrtek 14:00-14:45
37 Doučování 9.C Mgr. Zalabáková 1 9.C čtvrtek 14:00-14:45
38 Doučování 9.C Mgr. Zalabáková 1 9.C pátek 14:00-14:45

 

Doučování a ambulantní nápravu je bezplatná.

 

Ostatní informace:

 • přihlášky na doučování či ambulantní nápravu (AN) budou k dispozici u vedoucího doučování/AN, případně třídního učitele, odevzdávat se budou vedoucím daného doučování/AN
 • doučování/AN bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí doučování/AN s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
 • vedoucí doučování/AN si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí, apod.)
 • vedoucí doučování/AN je vždy povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí doučování/AN
 • další změny v nabídce jsou možné v případě výrazného poklesu zájmu žáků i v průběhu školního roku
 • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného doučování/AN
 • v případě nejasností je možné se rovněž obracet na zástupkyni ředitele školy (Mgr. Hana Hellerová)
 • AN se bude vždy řešit individuálně, dle potřeby v půběhu celého školního roku

 

V Ústí nad Labem dne 7.9.2017