Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
úterý, 25 červen 2019
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Doučování

Doučování organizované školou - šk. rok 2018-2019 (1.pol.)

  název doučování    vedoucí kroužku   hod./týdně   učebna    den v týdnu    čas
  1   Doučování 1.C Kindlová 1 1.C pondělí 11:50-12:35
  2 Doučování 1.A Cajthamlová 1 1.A pondělí 11:55-12:40
  3 Speciální pedagogická péče - AN Novotná 1 4.B pondělí 13:00-13:45
  4 Doučování 1.B Dobešová 1 1.B úterý 11:50-12:35
  5 Doučování M, Fy (8.r.) Gruzovská 1 5.A úterý 13:00-13:45
  6  Doučování AJ (4.-5.r.) (max.10) Šímová 1 CJB úterý 12:50-13:35
  7 Speciální pedagogická péče - AN (3.r.)   Gerychová 1 3.A úterý 13:00-13:45
  8 Doučování AJ (skup. Štofiková) (max. 10)    Štofiková 1 PC1 úterý 14:00-14:45
  9 Doučování M, Fy (7.r.)    Gruzovská 1 5.A úterý 14:00-14:45
10

Doučování M (6.r.)

Křížová 1 7.B úterý 14:00-14:45
11 Doučování 2.A Hemrová 1 2.A středa 11:55-12:40
12 Doučování 2.D Kuželová    1 2.D středa 12:00-12:45
13 Doučování M, 5.A Gruzovská 1 5.A středa 12:00-12:45
14 Doučování 2.C Petýrková 1 2.C středa 12:15-13:00
15 Doučování M (7.r.) Křížová 1 7.B středa 14:00-14:45
16  Doučování M - 9.B, 9.C Mansfeld Kašová 1 7.A středa 14:00-14:45
17 Doučování AJ (skupina Pyšná) Pyšná 1 9.A středa 14:00-14:45
18 Doučování AJ (6.r.) (max.10) Šímová 1 Jaz.uč. středa 14:00-14:45
19 Doučování k přijímacím zkouškám ČJ Novotná 1 4.B středa 14:00-14:45
20 Doučování M (4.C) Čepeláková 1 4.C středa

11:55-12:40

21 Doučování k přijímacím zkouškám ČJ (9.r.) Procházková 1 9.C čtvrtek 14:00-14:45
22  Doučování 4.A Dytrtová 1 4.A čtvrtek 11:55-12:40
23 Doučování ČJ (4.C) Čepeláková 1 4.C čtvrtek 13:00-13:45
24 Doučování M, Fy (9.A) Gruzovská 1 9.A čtvrtek 14:00-14:45
25 Doučování k přijímacím zkouškám ČJ (9.B) Šindler 1 9.B čtvrtek 14:00-14:45
26 Doučování ČJ (5.A) Hellerová 1 5.A čtvrtek 13:00-13:45
27 Partnerství ITÁLIE (vybraní žáci) Štofiková 1 7.B čtvrtek 14:00-14:45

 

Doučování a ambulantní náprava a Partnerství Itálie je vše bez poplatku.

 

Ostatní informace:

 • přihlášky na doučování či ambulantní nápravu (AN) budou k dispozici u vedoucího doučování/AN, případně třídního učitele, odevzdávat se budou vedoucím daného doučování/AN
 • doučování/AN bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí doučování/AN s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
 • vedoucí doučování/AN si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí, apod.)
 • vedoucí doučování/AN je vždy povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí doučování/AN
 • další změny v nabídce jsou možné v případě výrazného poklesu zájmu žáků i v průběhu školního roku
 • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného doučování/AN
 • v případě nejasností je možné se rovněž obracet na zástupkyni ředitele školy (Mgr. Hana Hellerová)

 

V Ústí nad Labem dne 6.9.2018