Vytisknout

Přijímací řízení na SŠ

 
1) VÝBĚR ŠKOLY

zohledněte :     

  • zájmy a schopnosti dítěte
  • uplatnění po ukončení středního vzdělávání
  • náklady na vzdělávání
  • vzdálenost, případně nutnost internátního ubytování
  • prostředí školy, reference z různých zdrojů

 

2) PŘIHLÁŠKA

  • odešlete 2 přihlášky do 15.3.2015 na 2 střední školy
  • žáci obdrží 2 formuláře (po jarních prázdninách)
  • strana A s předvyplněnými iniciálami, zbytek vyplní uchazeč a stvrdí podpisem + podpisem zákonného zástupce
  • strana B s vyplněnými údaji o výsledcích vzdělávání v posledních dvou ročnících stvrzena školou

 

Přihláška obsahuje  2 kolonky, každá je určena pro jednu střední školu. Do první vepište tu střední školu, kterou preferujete. Obě přihlášky musí být úplně stejné (stejně vyplněné)

 

Některé střední školy Ústeckého kraje se přihlásily k Pilotnímu ověřování organizace přijímacích řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Pokud je minimálně jedna vámi vybraná střední škola do programu zapojena, přijde vám pozvánka k přijímacímu řízení, které se bude konat 15.4.2015 (do čtyřletých oborů) a 16.4.2015 (do šestiletých a osmiletých oborů). Pokud jsou v programu zapojeny obě školy, přijde vám pozvánka ze školy, kterou preferujete. Výsledky si tyto školy mezi sebou budou předávat.

 

Seznam zapojených škol, další informace a vzorové didaktické testy najdete na stránkách

 

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

 

V případě nejasností se podívejte na stránky dané školy, anebo se obraťte na jejich vedení. 

 

Užitečné internetové adresy: