Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
úterý, 07 červenec 2020
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytisknout

Pravidla pro 2.stupeň

Základní pravidla pro pobyt žáků II. stupně v budově školy

MegafonVážení rodiče,

od 8. 6. 2020 je umožněn vstup žákům II. stupně do budovy školy za předem stanovených podmínek. Účast žáků II. stupně ve škole je dobrovolná a bude probíhat maximálně do 29. 6. 2020. Vydávání vysvědčení pro II. stupeň bude probíhat dne 29. 6. 2020 podle předem stanoveného časového plánu pro jednotlivé školní skupiny žáků.

Pro bezproblémový průběh pobytu žáků ve škole je nutné dodržet tato základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

1) Základní provozní podmínky

Vstup do školy a odchod ze školy bude umožněn pouze označenými dveřmi u hlavního vchodu (písmeno příslušné třídy - A, B, C, D). Vstup do školy je povolen pouze pro zaměstnance a žáky školy. Každý žák předloží při prvním vstupu do školy „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Formulář čestného prohlášení je k dispozici ke stažení i na webových stránkách školy.Žáci jsou rozděleni do školních skupin maximálně po 15 žácích. Školní jídelna nebude přístupná pro žáky II. stupně.

 

2) Přítomnost žáků ve škole  

a) maximálně 1x týdně, podle stanoveného časového rozpisu pro danou školní skupinu v jedné k tomuto účelu určené učebně

b) pobyt žáků ve škole se bude týkat zejména třídnických záležitostí

 

3) Příchod a odchod žáků ze školy

a) podle stanoveného časového rámce dané školní skupiny (den, čas)

b) podle předem domluveného času, který stanoví třídní učitel

 

4) Omlouvání žáků a informace o změně zdravotního stavu

a) zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost přihlášeného žáka

b) zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotního stavu svého dítěte

 

5) Hygienické a bezpečnostní podmínky:

Ve škole bude probíhat zvýšený úklid ve všech prostorách a bude požadováno dodržování stanovených hygienických pravidel. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 vlastní roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat pokyny zaměstnanců školy k použití roušky v budově školy. Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka z pobytu škole. Pokud žák vykazuje některé ze známých příznaků virového onemocnění COVID-19 (např. zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí vstoupit do školy. Žákům i zaměstnancům školy může být kdykoliv namátkově změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samotný průběh pobytu žáků II. stupně ve škole, v časově omezené době od 15. 6. 2020 do 29. 6. 2020, může být podle potřeby upravován. Podle možností jednotlivých vyučujících bude pokračovat v omezeném rozsahu i nadále distanční výuka.

Podrobnější informace k podmínkám otevření základní školy v omezeném režimu jsou k dispozici ve zveřejněném a aktualizovaném materiálu MŠMT k 27. 5. 2020 "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

V Ústí nad Labem dne 8. 6. 2020
                                                                                                                           Mgr. Michal Ševcovic
​                                                                                                                                    ředitel školy