Informace k otevření školy od 12. 4. 2021

Publikováno: 8.4.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

bližší informace k otevření školy (1.stupeň), ŠD a školní jídelny od 12.4.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s platným vládním nařízením bude naše škola od pondělí 12. 4. 2021 opět v částečném provozu.

V souladu s příslušným nařízením MZ ČR všichni žáci a zaměstnanci přítomní ve škole musí splnit základní následující pravidla (kompletní znění naleznete v příslušné příloze):

 1. nemají příznaky onemocnění Covid-19
 2. po celou dobu pobytu ve škole budou mít požadované zakrytí dýchacích cest (s výjimkou při konzumaci nápoje nebo jídla)
 3. podstoupí antigenní test 2x týdně ve škole (zpravidla pondělí a čtvrtek, případně při prvním nástupu do školy) prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si každý provede sám a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Výjimky z bodu 3) uznatelné podle platného nařízení:
  1. laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech (a po skončení nařízené izolace)
  2. vlastní negativní výsledek testu, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
  3. vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od ukončení aplikace uplynulo nejméně 14 dní.

Organizace výuky od 12. 4. 2021 do odvolání:

První stupeň (1.-5. roč.) - střídání prezenční a distanční výuky po týdnu

 1. lichý týden od 12. 4. 2021 prezenční výuka ve škole - 2. a 4. ročník (vstup do školy pouze hlavním vchodem od 7:00)
 2. sudý týden od 19. 4. 2021 prezenční výuka ve škole - 1., 3. a 5. ročník (vstup do školy pouze hlavním vchodem od 7:00)
 3. děti rodičů IZS (seznam profesí naleznete v příloze) mají možnost prezenční výuky ve vlastní třídě, pokud je daná třída ve škole nebo ve smíšené skupině, pokud není daná třída ve škole

Školní družina - pouze v omezeném provozu (nelze míchat třídy a skupiny)

 1. příchod do vlastní kmenové třídy nebo do určeného prostoru od 7:00 - pouze hlavní vchod
 2. odchod z družiny v určeném čase 13:30, 15:00 nebo 16:30 - pouze zadní vchod od běžecké dráhy

Školní jídelna - v normálním provozu (doporučuji ověřit si přihlášení nebo odhlášení oběda)

 1. výdej oběda pro žáky na prezenční výuce v době od 11:45 do 13:00
 2. výdej oběda pro žáky na distanční výuce v době od 13:00 do 13:30 (pouze do jídlonosiče)

Druhý stupeň (6.-9. roč.) - pouze distanční výuka.

Další podrobnější informace k průběhu vyučování v následujícím období obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, příslušných vyučujících a vychovatelek školní družiny.

 

S přáním pevného zdraví

Michal Ševcovic

ředitel školy