Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Publikováno: 4.5.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Organizace výuky od 10. 5. 2021 do odvolání

První stupeň (1.-5. roč.) - střídání prezenční a distanční výuky po týdnu
1)
 lichý týden od 10. 5. 2021 prezenční výuka ve škole - 2. a 4. ročník (vstup do školy pouze hlavním vchodem od 7:00)
2) sudý týden od 17. 5. 2021 prezenční výuka ve škole - 1., 3. a 5. ročník (vstup do školy pouze hlavním vchodem od 7:00)
3) děti rodičů vyjmenovaných profesí IZS mají možnost stálé prezenční výuky ve vlastní třídě, pokud je daná třída ve škole, nebo ve smíšené skupině, pokud není daná třída ve škole

Druhý stupeň (6.-9. roč.) - střídání prezenční a distanční výuky po týdnu
1)
 lichý týden od 10. 5. 2021 prezenční výuka ve škole - 7. a 8. ročník (vstup do školy od 7:45)
2) sudý týden od 17. 5. 2021 prezenční výuka ve škole - 6. a 9. ročník (vstup do školy od 7:45)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina - pouze v omezeném provozu (nelze míchat třídy a skupiny)
1) příchod do vlastní kmenové třídy nebo do určeného prostoru od 7:00 - pouze hlavní vchod
2) odchod z družiny v určeném čase 13:30, 15:00 nebo 16:30 - pouze zadní vchod od běžecké dráhy

Školní jídelna - v normálním provozu (doporučujeme ověřit si přihlášení nebo odhlášení oběda)
1) výdej oběda pro žáky na prezenční výuce v době od 11:45 do 14:00
2) výdej oběda pro žáky na distanční výuce v době od 13:00 do 13:30 (pouze do jídlonosiče)

Další podrobnější informace k průběhu vyučování v následujícím období obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, případně od příslušných vyučujících daného předmětu.

S přáním pevného zdraví
Michal Ševcovic
ředitel školy