Provoz školy a školní družiny od 25. 1. 2021

Publikováno: 28.2.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Informace k výuce od 25. 1. 2021

Provoz školy a školní družiny v období od 25. 1. 2021 i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020.

Předání pololetního vysvědčení

Žáci účastnící se  prezenční výuky dostanou výpis vysvědčení 28. 1. 2021. Žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, bude informace o jejich prospěchu v 1. pol. 2020/2021 předána elektronickým způsobem v Bakalářích. V listinné podobě dostanou výpis vysvědčení nejpozději třetí den po nástupu na prezenční výuku.