Provoz školy a školní družiny od 4. 1. 2021

Publikováno: 16.12.2020 Autor(ka): Radka Tíkalová

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s platným nařízením vlády bude provoz v naší škole od pondělí 4. 1. 2021 probíhat takto:

PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE

  • pouze 1. a 2. ročníky  - vstup do školy nejdříve v 7:40 hod.
  • školní družina - v normálním režimu od 6:00 do 17:00 hod. 
  • příchod do družiny od 6:00 do 7:15 hod. pouze zadním vchodem od běžecké dráhy
  • odchod z družiny v době od 15:00 do 17:00 hod. pouze zadním vchodem od běžecké dráhy

DISTANČNÍ VÝUKA DOMA

  • všechny ostatní ročníky podle upraveného on-line rozvrhu

STRAVOVÁNÍ

  • školní jídelna je v plném provozu pro žáky prezenční výuky a zaměstnance školy přítomné na pracovišti
  • žáci, kteří se účastní distanční výuky, si mohou stravu odebrat v jídlonosiči v době od 13:00 - 13:30 (vstup do školní jídelny hlavním vchodem do školy)
  • žáci si musí sami přihlásit nebo odhlásit obědy v školní jídelně

Další podrobnější informace k průběhu vyučování v následujícím období obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, případně i příslušných vyučujících daného předmětu.