Ošetřovné pro rodiče (OČR)

Publikováno: 12.1.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popřípadě po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení, která je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Škola již nemusí vydávat potvrzení o uzavření školy, prohlášení o jejím uzavření bude součástí žádosti o ošetřovné, kterou bude vyplňovat zaměstnanec. Na stejném formuláři vyplní dny, kdy o dítě pečoval.

Bližší informace : https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m