Ošetřovné pro rodiče (OČR)

Publikováno: 13.10.2020 Autor(ka): Radka Tíkalová

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popřípadě po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení, kterou ČSSZ připravuje v jednodušší formě a bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Škola již nemusí vydávat potvrzení o uzavření školy, prohlášení o jejím uzavření bude součástí žádosti o ošetřovné, kterou bude vyplňovat zaměstnanec. Na stejném formuláři vyplní dny, kdy o dítě pečoval.

Bližší informace : https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020