Naši školu najdete v ústecké městské části Stříbrníky a jsme druhá největší základka v našem městě. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, které se snažíme využívat v reálných situacích – spolupracujeme se školami v Itálii a Německu, jezdíme na návštěvy ve výměnných projektech. V pravidelných intervalech se vracíme do Velké Británie na poznávací zájezdy spojené s komunikací s rodilými mluvčími. Snažíme se zapojovat do mezinárodních projektů typu Erasmus. Také spolupracujeme s ústeckou pedagogickou fakultou UJEP, jejíž studenti u nás často konají své praxe.

Bazén, který se nachází přímo v budově naší školy, je určen nejen pro výuku plavání našich žáků, ale je k dispozici i pro žáky ostatních škol v našem městě.

Naším cílem je připravit naše žáky co nejlépe pro další studium, dát jim co nejlepší základ všeobecného vzdělání pro další celoživotní vzdělávání.

Více o škole
O škole

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům naší školy

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 - 2021 | Mapa stránek | Přístupnost stránek | Přihlásit