Aktuální školní rok

Školní vyučování

1. pololetí 1. září 2020 - 28. ledna 2021
2. pololetí 1. února 2021 - 30. června 2021

 

Pedagogické rady

31. srpna 2020 12:00 mimořádná
1. září 2020 10:00 úvodní
5. října 2020 14:05 mimořádná
16. listopadu 2020 14:05 čtvrtletní
18. ledna 2021 14:05 1. pololetí
29. března 2021 14:05 čtvrtletní
21. června 2021 14:05 2. pololetí
30. června 2021 14:05 závěrečná

Provozní porady

pondělí 14:05

 

Třídní schůzky v řádném termínu

10. září 2020 společná
10. prosince 2020 společná
8. dubna 2021 společná
1. stupeň od 17:45, 2. stupeň od 17:15

Společné schůzky se konají v kmenové třídě.

V případě potřeby další schůzky i v jiném termínu.

 

Třídní důvěrníci

7. dubna 2021 od 17:30 ve sborovně školy

 

Prázdniny

Podzimní 29. října - 30. října 2020
Vánoční 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní 29. ledna 2021
Jrní 8. února 2021 - 14. února 2021
Velikonoční 1. dubna - 5. dubna 2021
Letní 1. července - 31. srpna 2021

 

Zápis do prvních tříd, den otevřených dveří

13. dubna 2021  13:00 - 18:00