O družině

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Vedoucí vychovatelka školní družiny : Ivana Polášková (polaskova@zsstribrnicka.cz)

Kontakt na školní družinu : + 420 603 851 720

 

Děti jsou ve školní družině rozděleni podle tříd do následujících oddělení:

Kdo Koho
Ivana Polášková  
Lenka Bundová  
Zuzana Ciglerová  
Markéta Čečrlová  
Kateřia Krýslová  
Lucie Štíchová  
Lenka Žemličková  

Přihlášení žáka do ŠD : 

Do školní družiny mohou být přihlášeni jen žáci 1. - 3.tříd. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníků.

 

Způsob přihlášení do ŠD :

Vyplnění přihlášky do ŠD a zaplacení poplatku. Výše poplatku je stanovena na 200 Kč / měsíc.

 

Důležité upozornění !

Přihláška je platná pro daný školní rok a v novém školním roce je nutné vyplnit přihlášku novou.

 

Odchod žáka ze ŠD :

  • Děti ze ŠD odcházejí nejdříve v 15:00 hod. 
  • Výjimečně žák odchází ze ŠD ve 13:30 hod. - kroužek, lékař.

 

Odhlášení žáka ze ŠD :

Vyplněním odhlášky ze školní družiny - najdete na přihlášce :-)