Komerční pronájmy

Pronájem nebytových prostor školy :

tělocvična 250 Kč / hod.
učebna 150 Kč / hod.
učebna s didaktickou technikou 350 Kč / hod.
bazén 800 Kč / hod.
učebna výpočetní techniky 320 Kč / hod.
hala 150 Kč / hod.
školní jídelna 600 Kč / hod.
školní hřiště 180 Kč / hod.