Rekonstrukce odborných učeben

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech. Odborné učebny fyziky a pracovních činností projdou celkovou modernizací, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky osvětlení na úroveň dnešních hygienických požadavků a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí pro výuku ...

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Cílem projektu je rozvoj dovedností v oblasti informatiky. Žáci pracují s robotickou stavebnicí, programují roboty na počítačích nebo tabletech.

Šablony 2

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Erasmus + - Stand up for your rights !

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Tvorba, implementace a testování didaktických materiálů